Hygienombud

Hygienombudsmöten våren 2020

Hudiksvalls sjukhus, måndagen den 27 april, Samlingssalen, kl 9-15

Gävle sjukhus, onsdagen den 29 april, Brömssalen, kl 9-15

Bollnäs sjukhus, torsdagen 30 april, Konferensrum 4, kl 9-15

Program - hygienombudsdagar 

Anmälan

Anmälan - anmäl dig senast en vecka innan respektive tillfälle.

Presentationsmaterial och anteckningar

Hygienombudsmöten 

Utbildning av observatörer våren 2017 (pdf) - basala hygienrutiner och klädsel

Hygienombudets ansvar

  • Förmedla hygieninformation inom sin vårdenhet.
  • Delta vid fortlöpande utbildningar och informationstillfällen. 
  • Vara stödperson vid de tillfällen när problem och oklarheter rörande hygienfrågor uppstår.
  • Vara länken mellan hygiensjuksköterskan och vårdenheten.