Vårdhygien vid byggnation

Vårdhygien vid byggnation. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.

Byggegenskap och Vårdhygien (BOV) - utgiven av SFVH - Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.

Handläggning av styrdokumentet - Byggegenskap och Vårdhygien

Rutin för entreprenörer vid om- och nybyggnation samt underhåll av vårdlokaler i Region Gävleborg (pdf)

Riktlinjer Vårdhygien i Framtidsbygget (pdf)

Regiondirektörens beslut nr 5, beslut om BOV - Byggegenskap och Vårdhygien