Information för kommunerna

Norovirus (calici)

Registrering av sapo/norovirus fylls i efter avslutat utbrott

Checklista SÄBO vid misstanke om norovirus (pdf)

Egenkontroll kommunen 

Checklista vårdhygienisk standard (pdf)

Lathund till checklista (pdf)

Hygienprotokoll

Protokoll för hygienrond (pdf)

Hygienråd

Hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län (pdf) - Uppdaterad 2020-02-24

Självskattning basala hygienrutiner

Enkät att besvara (pdf) - Skriv ut och fyll i 

Planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd (pdf)

Broschyr 

Broschyren riktar sig till boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre.
Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen (pdf)- Broschyr för utskrift

Beställning av broschyren "Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen"

Vaccinationsrekommendation för kommun

Att förebygga smitta i kommuner (pdf) - Smittskyddsläkarens rekommendation om vaccination

Influensa

Checklista influensa (pdf)