Vårdhygien

Vårdhygiens uppgift är att förhindra uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdhygien är en rekommenderande enhet. Arbetet syftar till god hygien i vård- och omsorgsverksamheter.

Vårdhygien erbjuder bland annat:

  • Besök vid APT
  • Granskning av rutiner
  • Hospiteringar
  • Hygienronder
  • Rekommendationer via e-post
  • Stöd i arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner
  • Stöd och ledning vid utbrottshantering
  • Stöd till verksamheterna och alla involverade i olika byggnadsprojekt för att uppnå god hygienisk standard
  • Telefonkonsultation
  • Utbildningar i frågor om god hygien i vården

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Vårdhygien