Trycksår

Trycksår innebär onödigt lidande och ska förebyggas.

En nationell punktprevalensmätning genomförs en gång om året på alla slutenvårdsavdelningar. Utöver den nationella mätningen görs inom Region Gävleborg mätningar en gång i månaden.

Det pågår förbättringsaktiviteter på olika nivåer inom Region Gävleborg för att minska förekomsten av trycksår.