Sekretess

Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt offentlig­hets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Din vårdgivare, som registrerar uppgifter om dig, är personupp­giftsansvarig för att registreringen sker på ett korrekt sätt.