Säkerhet

Dina uppgifter skyddas mot att obehöriga kommer åt dem. Bara de som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem och inloggning krävs för att komma åt uppgifterna.

Det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna som dessutom skyddas genom kryptering.