Dina rättigheter

 

  •  Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina upp- gifter registreras, vänd dig till den vårdgivare du besökt.
  • Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret.
  • Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter.
  • Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen.
    Vårdgivaren, som registrerar upp­gifter om dig, är personuppgifts-ansvarig och ansvarar för att registreringen sker på korrekt sätt.