Åtkomst

Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter.

De som centralt hanterar registret kan och får ta del av dina uppgifter.