Till dig som patient: Tillsammans gör vi vården bättre

Kvalitetsregistren gör det möjligt för oss att följa upp och förbättra vården för dig och andra patienter i samma situation. Ju fler patienter som deltar, desto säkrare blir resultaten.

Genom att lämna dina uppgifter till ett kvalitetsregister är du med och förbättrar vården. Informationen kan också användas till statistik och forskning. Vi kan till exempel se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat vid just den här sjukdomen och vilka metoder som inte längre bör användas. 

Kvalitetsregistren innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta den. Du har rätt att ta del av det som finns registrerat om dig och kan begära ändring/borttagning av registrerade uppgifter. Självklart skyddas du hela tiden av sekretess.