Kvalitetsregister – tillsammans gör vi vården bättre

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att både resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. Här är de nationella kvalitetsregistren viktiga. De gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för dig och andra i samma situation.

Kvalitetsregister, som innehåller information om diagnos, behandlingar och hälsoresultat, används för att utvärdera och förbättra kvaliteten i vården. De gör det möjligt att följa en patientgrupp över tid, göra jämförelser mellan enheter, utvärdera olika behandlingsmetoder och sprida ny kunskap.

Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för patienterna och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som deltar desto säkrare blir resultaten. Det är patienternas medverkan som gör det möjligt för oss att på gruppnivå jämföra resultat mellan olika enheter i landet.

Tillsammans gör vi vården bättre.