Kontakt patientsäkerhet

Samordnare patientsäkerhetsfrågor

Ulla-Carin Ivarsson
Sakkunnig/samordnare
Patientsäkerhet och vårdkvalitet
patientsakerhet@regiongavleborg.se
026-15 53 78

Eva Sving
Sakkunnig/samordnare
Patientsäkerhet och vårdkvalitet
patientsakerhet@regiongavleborg.se 
026-15 85 44

Anna-Pia Sundvik
Anmälningssamordnare
Patientsäkerhet och vårdkvalitet
anna-pia.sundvik@regiongavleborg.se
026-531583

John Mälstam
Chefläkare
Patientsäkerhet och vårdkvalitet
026-15 40 82