Yrkesintroduktionsutbildning (introduktionsår)

Är du nyutexaminerad sjuksköterska med längre vikariat eller fast anställning i Region Gävleborg? Då ska du delta i yrkesintroduktion via kliniskt träningscentrum, KTC.

Yrkesintroduktionen är en obligatorisk utbildning för nyexaminerade sjuksköterskor. Sjuksköterskor i alla verksamheter inom Region Gävleborg omfattas men kravet är ett vikariat på minst sex månader eller en tillsvidareanställning.

Yrkesintroduktionen startar två gånger per år, i januari/februari respektive september. Den sträcker sig över cirka åtta månader och inleds med en gemensam uppstart.

Introduktionen består av teoretisk utbildning samt praktisk träning och ersätter inte den egna introduktionen på arbetsplatsen.

Välkomstbrev yrkesintroduktion 2019-2020 (pdf)

Yrkesintroduktion för nyutbildadade sjuksköterskor - utbildningsplan (pdf)

Tid och plats

Startdatum: tisdag 10 september 8.30-13.00
Gävle sjukhus: Brömssalen, ingång 11, Hilton
Hudiksvalls sjukhus: Pelarsalen, ingång huvudentrén

Gruppindelning

Alla deltagare indelas i grupper. Efter att du anmält dig får du ett sms med information om din grupp och länk för att hitta ditt schema. Om du inte mottagit något sms kontakta KTC, se kontaktuppgifter nedan.

Schema grupp 1 Gävle (pdf)

Schema grupp 2 Gävle (pdf)

Schema grupp 1 Hudiksvall (pdf)

Anmälan

Skicka in din anmälan senast 27 augusti 2019.

Kontakt

Har du frågor, kontakta ktc@regiongavleborg.se, 026-15 30 52.