Studenter Infektionsmottagningen

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Information till huvudhandledare och handledare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter vid sjuksköterskeprogrammet, Högskolan i Gävle (HIG). VFU utförs inom Region Gävleborgs verksamheter och/eller i verksamheter, som på uppdrag av Region Gävleborg bedriver hälso- och sjukvård.

Informationsmaterial

Till dig som handleder i VFU (folder) (pdf)

Kamratlärande i VFU psykiatri  (pdf)

Kamratlärande i VFU primärvård (pdf)

Kamratlärande i VFU sluten vård somatik (pdf)

Bedömning och AssCE - formulär, instruktioner och instruktionsfilmer

KliPP - Klinisk praktikplacering - system för att se placeringar (Om du saknar inloggningsuppgifter kontakta Maria Halvarsson -  se kontaktuppgifter)

Filmer

Instruktionsfilmer vårdsystem som Melior och Lifecare

Filmer kopplade till VFU

Här finns bland annat filmer om kamratlärande, erfarenhet av VFU, administration, handledningsmodellen och förberedelser inför VFU.

Utbildning för handledare

Det finns en digital handledarutbildning som komplement till Högskolans handledarutbildning.
Jobbar du inom Region Gävleborg hittar du den på Kompetensportalen, för dig som inte har tillgång till Kompetensportalen kan se handledarutbildningen via samerkanswebben.

Avtal

Avtal mellan Region Gävleborg och Högskolan i Gävle (pdf)

Förordningar/lagar

Högskolelagen 1992:1434

Högskoleförordningen 1993:100

Artiklar och inspirationsdagar

Vetenskapliga artiklar kopplade till VFU och kamratlärande