Prao

Praktisk arbetslivsorientering som ofta förkortas prao, ger en möjlighet att få inblick i olika yrken och viss erfarenhet av hur arbetslivet fungerar.

Prao inom Region Gävleborg för elever i grundskolan har ett uppehåll tills vidare för att minimera spridningen av coronaviruset. Vi återkommer med mer information och önskar er välkomna att söka igen vid ett senare tillfälle.

Du som går årskurs 8 och 9, har möjlighet att söka en praovecka inom vissa av Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsverksamheter.

För höstterminen erbjuds i första hand platser för årskurs 9 och för vårterminen årskurs 8. Intresseanmälan görs på speciell blankett och ska lämnas till studie-och yrkesvägledare (SYV) på din skola.

Information

Information till elever och skolor om praktisk yrkesorientering (prao) inom Region Gävleborgs hälso-och sjukvård (pdf)

Minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Rutiner

Praktisk arbetsorientering prao för åk 8 och 9 i hälso-och sjukvården (pdf)

Sekretess- och hälsodokument

Sekretess och tystnadsplikt

Information om sekretess

Tystnad- och sekretessformulär

KLiPP

KliPP - Klinisk praktikplacering - system för att se placeringar 
Om du saknar inloggningsuppgifter kontakta Maria Halvarsson, maria.halvarsson@regiongavleborg.se

Intresseanmälan

Enskild intresseanmälan (pdf)