Prao

Praktisk arbetslivsorientering som ofta förkortas prao, ger en möjlighet att få inblick i olika yrken och viss erfarenhet av hur arbetslivet fungerar.

Du som går årskurs 8 och 9, har möjlighet att söka en prao-vecka inom vissa av Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsverksamheter.

För höstterminen erbjuds i första hand platser för årskurs 9 och för vårterminen årskurs 8. Intresseanmälan görs på speciell blankett och ska lämnas till studie-och yrkesvägledare (SYV) på din skola.

Information

Information till elever och skolor om praktisk yrkesorientering (prao) inom Region Gävleborgs hälso-och sjukvård (pdf)

Information till skolhälsovården/hälsovården inför prao/APL/praktik (pdf)

Minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Rutiner

Praktisk arbetsorientering prao för åk 8 och 9 i hälso-och sjukvården (pdf)

Sekretess- och hälsodokument

Sekretess och tystnadsplikt

Information om sekretess

Tystnad- och sekretessformulär

Hälsodeklaration/ hälsointyg

Hälsodeklaration - prao

Hälsointyg - prao
Hälsointyg utan logga - prao

Information till skolhälsovården/hälsovården inför PRAO/APL/VFU/LIA praktik i Region Gävleborg 

KLiPP

KliPP - Klinisk praktikplacering - system för att se placeringar 
Om du saknar inloggningsuppgifter kontakta Maria Halvarsson, maria.halvarsson@regiongavleborg.se

Intresseanmälan

Enskild intresseanmälan (pdf)