Kliniska studier

Planerar du att genomföra en klinisk studie, eller har frågor angående en pågående sådan, kan du kontakta forskningssjuksköterska Lise-Lotte Sundgren som är Region Gävleborgs lokala samordnare för kliniska studier.

Samordning av kliniska studier sker på lokal och regional nivå. Vi samarbetar sedan många år tillbaka inom Mellansverigeregionen kring klinisk forskning.

För att ytterligare stödja klinisk forskning har en regional nod inrättats. Den regionala nodens uppdrag finns organisatoriskt inom Regional forskningsrådet (RFR). Här kan du läsa mer om den regionala nodens uppdrag.

Tjänster som erbjuds är

  • rådgivning och konsultation inför, under, eller efter, kliniska studier,
  • rådgivning inför anslagsansökningar,
  • kurser och utbildningar. Kurser inom exempelvis statistik, GCP och monitorering. 

Kontakta Region Gävleborgs lokala samordnare lise-lotte.sundgren@regiongavleborg.se, 026-53 12 27, för ytterligare information om hur du kan få ta del av ovanstående tjänster.

Kliniskastudier.se är ett stöd för forskare och andra som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Webbplatsen drivs av Vetenskapsrådet inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete med Sveriges sex sjukvårdsregioner

Forskningsmottagning

Vid Gävle sjukhus finns en forskningsmottagning inom Centrum för forskning och utvecklings verksamhet, Forskningsmottagningen är till för alla som bedriver klinisk forskning i Region Gävleborg.

Mottagningen tillhandahåller stödfunktioner i form av forskningsstödjande personal (forskningssjuksköterskor och forskningsassistent) för att underlätta klinisk forskning på olika sätt, till exempel genom att ta emot forskningspersoner som ingår i olika forskningsprojekt, göra mätningar, dela ut frågeformulär med mera. Den forskningsstödjande personalen kan även stödja enskild forskare/prövare vid uppstart av nya studier och under studiernas gång, med bland annat administrativa uppgifter och samordnandet av kontakter med övriga verksamheter.

Kontakt

Lokal samordnare:
Lise-Lotte Sundgren, forskningssköterska, Region Gävleborg
026-53 12 27
lise-lotte.sundgren@regiongavleborg.se 

Föreståndare för Regionala forskningsrådet i Sjukvårdsregion Mellansverige:
Katarina Wijk, Forskning- och utvecklingsdirektör, Region Gävleborg
070-313 58 84
katarina.wijk@regiongavleborg.se