Vaccinationer mot covid-19 och influensa – infomaterial på väg

I slutet av den här veckan (vecka 42) får du och din verksamhet informationsmaterial till vaccinationskampanjen mot covid-19 och influensa, säsongen 2023-2024. Vaccinationerna startar den 7 november. Hjälp till att sprida budskapet om vilka som bör vaccinera sig och varför det är viktigt.

Under cirka fem veckor erbjuds vaccinationer till personer som är 65 år eller äldre, gravida och patienter som tillhör en riskgrupp.

– Ditt ord väger tungt när det gäller att få våra patienter att överväga vaccination. Förtroendet för vårdpersonal är stort och därför är det ett gyllene läge att försöka prata om vaccinationerna i möten med både anhöriga och patienter. Vår förhoppning är att informationsmaterialet är ett bra stöd i detta arbete, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare.

Affischmaterial att sätta upp

Inom kort skickas också två stycken ”målgrupps-affischer” ut till berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Den ena affischen visar målgruppen 65 år eller äldre, och det medföljer också en variant med en gravid kvinna; den tredje affischen listar detaljerade riskgrupper och kan med fördel sättas upp intill.

Affischkit Vaccination
Informationsmaterial är nu på väg till verksamheterna. Paketet kommer i en rulle och är märkt med en ljusblå etikett.

Som stöd för att föra det viktiga budskapet vidare finns olika typer av informationsmaterial. Du hittar det på smittskydds nya webbplats under rubriken ”Informationsmaterial”:

Samvaccination - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

På webbplatsen finns också övrig information, liksom huvudrutinen, som hjälper dig i ditt dagliga arbete rörande vaccinationerna mot covid-19 och influensa.

Övriga delar i informationskampanjen

Ytterligare information kommer i form av nyheter på Plexus och samverkanswebben, digitala skärmar, ett adresserat brev till alla personer i Gävleborg som är 65 år eller äldre (start distribution vecka 43), kallelser till cirka 11 000 personer som är 80 år eller äldre, interaktion med föreningar, annonser i dagspress och i digitala kanaler, marknadsföring i sociala medier med mera.