Uppmuntra din patient att bli rökfri – ditt samtal gör skillnad!

Du som jobbar inom hälso-och sjukvården har en viktig roll för att hjälpa fler att sluta eller aldrig börja röka. Genom att fråga om rökvanor, informera om hälsovinsterna med att sluta röka samt erbjuda egenvårdtips och stöd kan du göra stor skillnad och hjälpa fler till ett tobaksfritt liv.

Region Gävleborg deltar i PrEvCan, en nystartad europeisk kampanj för att förebygga cancer. Varje månad under kampanjen lyfts olika åtgärder för att minska risken för cancer. Under hösten ligger fokus på rökning och passiv rökning.

Fråga om rökvanor i patientmötet

Genom att fråga om och uppmärksamma rökvanor i patientmöten visar vi inom hälso-och sjukvården att vanorna har en stor betydelse för och är en viktig del av patientens mående och eventuella behandling.

Om patienten röker

Informera om hälsovinsterna med att sluta röka och ge det generella tipset att avstå från all rökning. När en gör ett rökstopp reagerar kroppen nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Den som slutar röka får redan inom det första dygnet positiva effekter i form av att blodtryck och puls sjunker, syresättningen förbättras och risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar.

Om patienten vill sluta röka

Ge patienten egenvårdtips:

 • Tänk igenom varför du vill sluta. Skriv upp för- och nackdelar.
 • Bestäm ett stoppdatum två till tre veckor fram i tiden.
 • Skapa rökfria zoner.
 • Kasta all tobak på stoppdagen.
 • Tackla röksuget genom att röra på dig, äta regelbundet och skaffa nikotinläkemedel om du behöver det.

Om patienten vill ha stöd att sluta röka

Erbjud de patienter som är motiverade att sluta röka och önskar stöd det alternativ som passar bäst utifrån patientens behov och förutsättningar:

 • Sluta-röka-linjen 020-84 00 00 eller slutarökalinjen.se
  Patienten tar själv kontakt via telefon eller webbplats. Sluta-röka-linjen erbjuder tobaksavvänjning på flera språk. Vid tolkbehov använd remissblankett på webbplatsen.
 • Region Gävleborgs Hälsotorg
  Region Gävleborgs Hälsotorg erbjuder digital behandling i Tobakshjälpen, gruppbehandling och individuell behandling. Hälsotorget kontaktas via konsultation i Min vård Gävleborg eller via remiss. Patienten kan kontakta Hälsotorget via växeln eller via webbplats 1177.se, Vårdguidens e-tjänster, Kontakta mig.
 • Hälsocentral
  Hälsocentral erbjuder individuell behandling. Patienten kan kontakta sin hälsocentral via växeln eller med en egen vårdbegäran, webbplats 1177.se, Vårdguidens e-tjänster.

Mer information om kampanjen

Region Gävleborg deltar i europeisk cancerpreventiv kampanj

Cancer Prevention Across Europe campaign (PrEvCan)

Europeiska kodexen mot cancer