Uppdaterad rutin för provtagning och kroppsbesiktning till polisen

Den 1 september 2021 uppdateras den övergripande rutinen för provtagning och kroppsbesiktning till polisen.

Rutinen beskriver sjukvårdens ansvar och medverkan när det gäller att bistå polisen i olika ärenden inom hälso- och sjukvård och privata vårdgivare.

I samverkansavtal med polismyndigheten i Gävleborgs län förbinder sig hälso- och sjukvården i Region Gävleborg att bistå polisen med blodprovstagning och kroppsbesiktning.

Polisen avgör när provtagning och kroppsbesiktning är aktuell och hälso- och sjukvården är behjälplig med utförandet.

De tre viktigaste förändringarna i rutinen är:

  • Polismyndigheten kommer i och med uppdaterad rutin, efter kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon, främst vända sig till närmaste primärvård, familjeläkarjour och när primärvården är stängd akutmottagning. 
  • De uppdrag som Region Gävleborg bistår polismyndigheten med är inte hälso- och sjukvård och ska därför inte registreras i våra patientadministrativa och/eller journalsystem.
  • Vid provtagning/kroppsbesiktning ska HR-nummer för uppdraget lämnas av polis vilket noteras på fakturaunderlag som lämnas till ekonomienheten för vidare hantering.  

Läs rutinen i sin helhet för att ta del av samtliga förändringar:

Polis - Begäran provtagning och kroppsbesiktning, hälso- och sjukvård Region Gävleborg (Platina id 09-38263)