Tre nya grupper välkomnas till vaccination

4 maj välkomnas tre nya grupper till vaccination. Det gäller personer 40-49 år i riskgrupp, gravida i riskgrupp och viss personal inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Invånare i de tidigare prioriterade grupperna kan också fortsätta att boka tid.

Det är viktigt att komma ihåg att Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar vaccination för alla gravida, endast gravida från vecka 12+0 som tillhör en riskgrupp. På 1177.se/Gavleborg finns mer information om vilka sjukdomar och tillstånd som kan medföra en högre risk för gravida och andra att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Det krävs inget läkarintyg för personer i riskgrupp för att boka tid. Region Gävleborg ber invånare att respektera prioritetsordningen och inte boka tid om man inte tillhör någon av riskgrupperna. Vaccintillgången är begränsad och de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vaccineras först.

Skarpare avgränsning för vårdpersonal

4 maj återupptas även tidbokningen för nya personalvaccinationer inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Folkhälsomyndigheten har skärpt avgränsningarna för prioriterad personal eftersom det tidigare kriteriet ”vårdnära arbete” har tolkats olika. På 1177.se/Gavleborg finns mer information om vilka personalkategorier det gäller.

– Varje ny grupp av personer som snabbt kan erbjudas vaccinet är en framgång, både för de enskilda individerna naturligtvis men också för samhällets möjlighet att begränsa smittan, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Det här beslutet gör nu att viktiga grupper i sjukvården kan skydda sig samtidigt som allt yngre personer i riskgrupper i länsbefolkningen får chansen.

Just nu vaccineras:

  • Personer 60 år och äldre (födda fram till 31 december 1961)
  • Personer 40-59 år i riskgrupp (födda fram till 31 december 1981)
  • Gravida från vecka 12+0 i riskgrupp
  • Personer som har hemtjänst eller hemsjukvård och personer över 18 år som de bor med
  • Personer i dialysbehandling och personer över 18 år som de bor med
  • Personer som genomgått eller ska genomgå benmärgs- eller organtransplantation och personer över 18 år som de bor med
  • Personer över 18 år med insats genom LSS eller personlig assistans
  • Viss personal i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg
  • Dos 2 för vårdpersonal under 65 (födda 1957 och senare) som fick Astra i dos 1.

Så bokar du vaccination

Om du tillhör någon av de ovanstående grupperna kan du boka vaccinationstid via webbplatsen 1177.se/Gavleborg. Du kan logga in med hjälp av mobilt bank-id, bank-id på din dator, Telias e-legitimation eller Freja e-id plus.

Om du saknar bank-id eller e-legitimation kan du ringa 026-15 03 00. Observera att telefontjänsten behöver vara tillgänglig för personer som inte har möjlighet att boka digitalt. Du som har bank-id ska boka din vaccinationstid via webbplatsen 1177.se.