Tidsintervall mellan vaccindoser ska förlängas

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en förlängning av tidsintervallet mellan vaccindos ett och två. Syftet är att ge fler invånare ett första skydd med en dos.

Den nya rekommendationen innebär att så många som möjligt bör erbjudas en första dos innan vaccinering med dos två påbörjas. Eftersom vaccinet från AstraZeneca för närvarande är pausat handlar rekommendationen i praktiken om vaccinationer med Pfizer och Moderna.

Tidigare har intervallet för Pfizer varit tre veckor, och för Moderna fyra veckor. Den nya rekommendationen är att intervallet kan förlängas till sex veckor. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att en dos ger tillräckligt skydd för att fördelarna med att ge fler en första ska dos överväga.

Påbörjat planeringen för en övergång

I Region Gävleborg har många invånare redan bokats in för dos 2 enligt de tidigare tidsintervallen för Pfizer och Moderna. Nu påbörjas en planering för en övergång till ett längre tidsintervall.

– De som har redan har bokat in en tid för dos 2 av Pfizer och Moderna behåller den tid de har fått. Vi återkommer med mer information på webbplatsen 1177.se, när vi har en plan för hur övergången till ett nytt tidsintervall kan administreras på ett säkert sätt, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare.

Skärpt prioritering till förmån för äldre

I Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kring vaccinationerna skärps också prioritetsordningen i fas 2 till förmån för de äldre.

– Vi har redan pausat personalvaccinationerna i fas 2 sedan en tid tillbaka, just för att prioritera de äldre som löper störst risk att bli allvarligt sjuka, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare.

Folkhälsomyndigheten väntas nästa vecka komma med beslut angående fortsatta vaccinationer med AstraZeneca. För Astras vaccin är tidsintervallet till dos 2 tio veckor.

Läs hela nyheten på Folkhälsomyndighetens webbplats

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/skarpt-prioritering-av-aldre-vid-vaccination/