Territoriell strategi Gävleborg utvald för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Territoriell Strategi Gävleborg är en strategi framtagen av Region Gävleborg för att möta geografiska utmaningar i Gävleborgs län. Strategin är en av sju strategier som prioriteras av Tillväxtverket för finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det betyder att Region Gävleborg kommer kunna ansöka om pengar för att förverkliga Territoriell strategi Gävleborg i kommande utlysningar för hållbar urban utveckling. 

– Med strategin skapas möjligheter att fortsätta utveckla Gävleborg tillsammans. Vi har bedrivit arbetet i nära samarbete med Gävle, Söderhamn, Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle, säger Love Sjöberg, strateg samhällsplanering. 

Utmaningar i Territoriell strategi Gävleborg

Pengarna som Region Gävleborg kommer att ansöka om kommer gå till projekt där olika aktörer i länet samlas kring de utmaningar som beskrivs i Territoriell strategi Gävleborg.

Utmaning 1: Från mobilitet till tillgänglighet

Traditionellt har Gävleborgs län varit beroende av transporter och infrastrukturinvesteringar. Strategin betonar vikten av att öka tillgängligheten genom rumslig närhet, fysisk mobilitet och digital tillgänglighet. Detta innebär att hitta nya kostnadseffektiva sätt att förbättra tillgängligheten och minska behovet av transporter.

Utmaning 2: Från sårbarhet till resiliens

Gävleborgs län är sårbart för klimatrelaterade extremväder och har stora strukturella utmaningar. Strategin fokuserar på att öka länets resiliens genom klimatanpassning och hållbar utveckling, vilket innefattar att minska utsläppen av växthusgaser och främja fossilfria transporter.

Utmaning 3: Från fragmenterade insatser till samhällstransformation

För att åstadkomma varaktig förändring krävs samordnade och integrerade insatser. Territoriell strategi Gävleborg betonar vikten av att samarbeta över sektorer och nivåer för att genomföra samhällstransformation och strukturförändringar.

Nästa steg

Nu är vi i full fart med att börja förverkliga strategin genom att skriva projektansökningar till nationella fondens utlysningen som öppnar i september. Vi har även knutit kontakt med andra strategier och ser fram emot att samverka brett i genomförandet. 
– Alla Gävleborgs kommuner och andra aktörer är välkomna att delta i arbetet med att göra strategin till verklighet, säger Love Sjöberg, strateg samhällsplanering.