Tänk på source control inför förkylningssäsongen

Smittspridningen av olika förkylningsvirus, liksom coronavirus, börjar återigen öka inom hälso- och sjukvården. Vårdhygien vill därför påminna om att ta ställning till source control, att följa de basala hygienrutinerna och om vikten av fysisk distans när det är möjligt.

Under en period av lägre smittspridning kan vaksamheten mot coronaviruset ha avtagit. Det är viktigt att medarbetare i vården följer de rutiner som finns för att skydda patienter och varandra.

Source control - detta gäller

  • Verksamhetschef, klinikchef eller MAS kan för varje enhet inom vård och omsorg samt tandvård göra en egen riskbedömning och anpassningar av Source control – Platina id 09-673012 (pdf).
  • Vid luftvägssymtom hos patienter gäller samma rutiner som tidigare kring skyddsutrustning.
  • För personal inom vården gäller fortfarande att du ska stanna hemma om du är sjuk till dess du haft minst 1 dygns feberfrihet och haft påtaglig allmän förbättring.

Rutin: Covid-19 Vårdhygieniska rekommendationer – Platina id 09-515686 (pdf)

Har du frågor eller funderingar?

Återkoppla gärna till vårdhygien