Tack för att du vaccinerade och spred ordet

Tack till dig som gav sprutor, registrerade vaccinationer, pratade med patienter, anhöriga, gravida och andra besökare om varför det är viktigt att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker. Du var med och räddade liv.

– Din insats med att vaccinera och prata om varför det är viktigt att vaccinera sig är ovärderlig. Jag skulle vilja framföra ett stort tack för detta, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare.

Trots väldigt goda insatser visar statistiken från förra influensasäsongen att det finns förbättringar att sträva efter.

– Vi kan bli ännu bättre på att informera de som riskerar att bli svårt sjuka av influensa att vaccinera sig. Där är både primärvården och sjukhusverksamheterna viktiga parter, tillsammans kan vi hitta sätt att hjälpa fler att faktiskt vaccinera sig. Man kan med fog berätta för personer i riskgrupperna att risken för svår sjukdom och död minskar om man vaccinerar sig årligen, säger Signar.

Ökad vaccinationstäckning

Mycket glädjande förra säsongen var att vaccinationstäckningen totalt sett ökade i Gävleborg.

– I vår huvudmålgrupp 65 år och äldre vaccinerades 36 497 personer mot influensa. Det ger en vaccinationstäckning på 53,4 procent, vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med förra säsongen. Det är en förhållandevis stor förbättring och det känns väldigt bra tycker jag.

Avlidna och sjukhusvårdade

11 personer i Gävleborg dog i nära anslutning till sin influensasjukdom (0-7 dagar efter PCR-positiv). 243 personer blev så sjuka av influensa att de behövde sjukhusvård. 

– Varje år avlider ett antal människor i samband med influensasjukdom i Gävleborg, säger Signar. Den gångna säsongen sticker inte ut på något exceptionellt vis, men säsongen 2017-2018 var det exempelvis sju personer som avled.

”Vi vet vilka som löper störst risk”

De flesta som drabbades svårt var personer som torde ha erbjudits gratis vaccination men som av olika anledningar ändå inte vaccinerats.

– Eftersom vi vet vilka som löper störst risk att bli riktigt sjuka erbjuder vi alla över 65 år, personer med allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning samt gravida kostnadsfri influensavaccination. Kruxet är att få människor att identifiera sig med att själv vara del av en riskgrupp, och därför har vi under flera års tid arbetat med att informera kring just detta. Nu hoppas vi att ännu fler kommer att ta steget att faktiskt gå och vaccinera sig, säger Signar.

Så här såg influensasäsongen 2018-2019 ut i Gävleborg. Statistiken talar sitt tydliga språk

  • 11 (0-7 dagar efter PCR-positiv) personer dog i nära anslutning till sin influensasjukdom. 7 av dessa hade inte vaccinerat sig. Alla personer som avled i samband med influensa tillhörde en riskgrupp!
  • 243 influensapatienter behövde sjukhusvård för sin influensa. 201 av dem kom från riskgrupper. Av dessa var 106 personer ovaccinerade.
  • 15 av sjukhuspatienterna behövde intensivvård. Av dessa var 11 personer ovaccinerade.

De senaste influensasäsongerna har varit besvärliga. Fler än vanligt har blivit svårt sjuka och behövt sjukhusvård. Vaccination ger inget hundraprocentigt skydd mot influensa men minskar risken att bli svårt sjuk om man ändå blir smittad.