Stapeldiagram

Ta hjälp av Samhällsmedicin

Hej du chef, ledare, verksamhetsutvecklare eller kvalitetssamordnare! Funderar du över hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av statistik, uppföljning och analys? Använd gärna kollegorna på Samhällsmedicin!

Verksamheter inom eller som jobbar med Region Gävleborg kan få hjälp med metodstöd, analyser, enkäter, utvärderingar och utredningar av Samhällsmedicin Gävleborg.

Det kan handla om väldigt verksamhetsnära uppföljningar och analyser, initierade av till exempel chefer eller verksamhetsutvecklare. Det kan också handla om stora enkäter eller utredningsarbeten i samarbete med andra regioner eller nationella sammanslutningar där Samhällsmedicin är med på ett hörn.

– Ibland kanske din verksamhet bara behöver någon att resonera med för att komma vidare, i alla fall i ett första läge. Samhällsmedicin är gärna bollplank, säger avdelningschef Patrik Lind. Om ni därefter önskar hjälp med en konkret insats, till exempel en enkätundersökning eller analysstöd, hjälper vi er gärna med det också.

Både strategiskt och operativt stöd

Utan mätning, noll koll. Utan analys och uppföljning är det svårt att driva en verksamhet framåt. Med metodstöd, analyser, enkäter, utvärderingar och utredningar kan Samhällsmedicin hjälpa er med underlag inför viktiga beslut.

– Samhällsmedicin går ofta in i uppdragen utifrån ett helikopterperspektiv. Det är ofta till hjälp för verksamheterna. Det och medarbetarnas vetenskapliga kompetens gör att vår hjälp är såväl strategisk som operativ, avslutar Patrik.

Läs mer om Samhällsmedicin Gävleborg på regiongavleborg.se/samhallsmedicin.