Stöd för ett tobaksfritt liv

Den 22 november börjar Tobaksfria veckan 2021. Veckan är en del i ett nationellt arbete för tobaksfrihet: Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025.

Genom kvalificerat stöd ökar chanserna till ett tobaksfritt liv. Hälso- och sjukvårdens medarbetare har därför en viktig roll i arbetet att hjälpa människor till tobaksfrihet.

– Patienter som önskar hjälp ska kunna ges stöd utifrån sina individuella behov och förutsättningar, säger Ulrika Olsson, strateg, folkhälsa och hållbarhet.

Hjälp till att sluta röka eller snusa

Region Gävleborg erbjuder flera olika alternativ för stöd till tobaksfrihet. Du kan alltid hänvisa patienter som har frågor om rökning och snusning till informationen som finns på 1177 Vårdguiden på webben.

Sluta-röka-linjen
Sluta-röka-linjen är kostnadsfritt och erbjuder tobaksavvänjning på flera språk.

  • Patienten tar själv kontakt via telefon 020-48 00 00 eller webbplatsen slutarokalinjen.se
  • Vid tolkbehov; använd remissblankett på deras webbplats.

Digital tobaksavvänjning med personlig återkoppling: Tobakshjälpen

Kostnad: Avgiftstyp Öppenvårdsbesök, besök 1 (fysiskt besök). Därefter är den digitala behandlingen avgiftsfri.

Tobaksavvänjning i grupp

Kostnad: Avgiftstyp Öppenvårdsbesök.

Individuell tobaksavvänjning

Kostnad: Avgiftstyp Öppenvårdsbesök.

Mer information