Steget(t) – En social investering för att få fler till egen försörjning

Steget(t) är ett samarbete mellan Föreningsalliansen i Bollnäs och socialtjänsten i Bollnäs kommun som med stöd från Region Gävleborg hjälper långtidsarbetslösa att komma vidare.

Arbetet med sociala investeringar vid Region Gävleborg påbörjades 2018 som ett sätt att uppmuntra och möjliggöra för att nya, förebyggande, arbetssätt och metoder utvecklas och testas i samverkan mellan minst två verksamheter. 

Steget(t) är en social investering som syftar till minska antalet individer i bidragsberoende, rehabilitera långvarigt inskrivna på försörjningsenheten och förkorta tiden för nyinskrivna.

 

Målet med de sociala investeringsmedlen är att aktörer utvecklar, testar och utvärderar nya arbetssätt i samverkan.

Ser ni behov av att utforma nya förebyggande arbetssätt i samverkan?

Under våren sker en ny utlysning av sociala investeringsmedel, sista ansökningsdag 1 juni.

Läs mer om Region Gävleborgs sociala investeringsmedel