Sök utvecklingspengar och gör din verksamhet mer jämlik

Din verksamhet bidrar till en god och jämlik hälsa i länet, tillsammans med alla andra verksamheter i Region Gävleborg. Men det finns en bit kvar för att nå målet om ett jämlikt län, det visar rapporten Jämlikt Gävleborg. Därför öppnas nu möjligheten att söka utvecklingsmedel för att ta reda på ”vad kan vi göra annorlunda för att nå dit?”.

Att bidra till en god och jämlik hälsa i länet är inte bara en möjlighet för alla verksamheter inom Region Gävleborg utan också ett ansvar. Alla våra verksamheter bidrar på olika sätt utifrån sina respektive ansvarsområden - men, vi kan alla göra mer än vi redan gör. Vi kan förbättra våra arbetssätt.

Med anledning av resultat från jämlikhetsutredningen och det nya organisationsövergripande Program för god och jämlik hälsa utlyser hållbarhetsnämnden utvecklingsmedel för att stimulera utvecklingsarbeten.

– Det är viktigt att skapa förutsättningar för verksamheterna för att vi ska kunna nå våra mål och vi hoppas att utvecklingsmedel kan vara ett sätt att bidra, säger hållbarhetsnämndens ordförande Fredrik Åberg-Jönsson (V).

Villkor för ansökan

Alla verksamheter som finansieras av Region Gävleborg kan ansöka om utvecklingsmedel. Arbetet ska genomföras under 2023 och ansökan kan omfatta maximalt 100 000 kronor.

Läs mer och ansök om utvecklingsmedel här.

Exempel på utvecklingsarbeten

  • Nya arbetssätt för förebyggande och främjande arbete riktat till grupper med större risk och sårbarhet för psykisk och fysisk ohälsa
  • Nya arbetssätt för att påbörja eller förstärka uppsökande arbete för att få fler att delta i screeningprogram
  • Framtagning av material för att säkerställa att alla patienter får, och kan ta till sig av, information om sin vård och sina möjligheter
  • Tillgänglighetsanpassning av lokaler
  • Öka kompetensen om normkritik och likabehandling hos ledning och personal i samtliga verksamheter
  • Nya arbetssätt för att skapa en inkluderande arbetsmiljö (OSA)
  • Analysera verksamhetens uppdrag, utbud, utförande, resultat och effekt ur ett jämlikhetsperspektiv: vilka nås/nås inte av verksamheten? Ger verksamheten olika effekter för olika grupper?

Gävleborg – en inte så jämlik region

2021 presenterades resultat från jämlikhetsutredningen i rapporten Jämlikt Gävleborg. Den visade att ojämlikheterna ökar i Gävleborg. Skillnaden mellan de som tjänar mest och minst i länet är större idag än för både tio och tjugo år sedan. Jämfört med Sverige som helhet har en högre andel av Gävleborgs befolkning låg utbildning, står utanför arbetsmarknaden, små ekonomiska marginaler och en svag hälsa eller riskerar hälsoproblem i framtiden.

Läs mer i rapporten Jämlikt Gävleborg (pdf)

Läs mer om Jämlikhetsutredningen.

Se mål och prioriteringar för Region Gävleborg i Program för god och jämlik hälsa (pdf)