Snart införs MittVaccin för specialistvården

Den 21 mars övergår specialistvården till MittVaccin Journal. Du som ska registrera vaccinationer gör det i det nya systemet. Svevac stänger för nya registreringar och sätts i läsläge.

Det gamla systemet Svevac kommer att stängas för registrering av vaccin natten till den 21 mars. Därefter är det satt i läsläge, vilket betyder att det går att läsa data men inte att registrera ny data. Vaccinationer registreras i Melior liksom tidigare. Sedan görs registreringen i MittVaccin Journal istället för i Svevac.

Övergång primärvård och privat vård

Primärvården och de privata vårdgivarna med avtal fortsätter att registrera vaccinationer i PMO. Överföring av vaccinationsdata från PMO till MittVaccin Journal kommer att ske varje natt. Primärvården har läsbehörighet i MittVaccin Journal från och med den 28 mars.

Övergång kommuner

Kommunerna övergår till MittVaccin Journal den 4 april och kan då, liksom specialistvården, registrera vaccinationer i det nya systemet.

Mer information

Alla vaccinationer kan ses i MittVaccin Journal och data kommer att delas till NVR, NPÖ och 1177 Journalen. Mer information hittar du på Smittskydds webbplats.