Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Folkhälsomyndigheten inför en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti. Anledningen är att fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat de senaste veckorna.

Folkhälsomyndighetens nyhet "Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse"