Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse även för patienter/brukare

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning för covid-19 efter hemkomst från länder utanför Norden. Med anledning av detta har Region Gävleborg upprättat en tillfällig provtagningsrekommendation för vård- och omsorgspersonal. Nu inkluderas även patienter/brukare vid behov av inneliggande vård/omsorg i denna rekommendation.

Utöver rekommendation för vård- och omsorgspersonal gäller provtagningsrekommendation även för patienter/brukare som har behov av inneliggande vård/omsorg inom en vecka efter utlandsvistelse. Detaljerad information kring förfarande finns i rutinen Tillfällig vårdhygienisk rekommendation för skärpt provtagning efter hemkomst från länder utanför Norden – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg (09-591867).

Denna rekommendation är ett tillägg till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation. Syftet med rekommendationen är att tidigt upptäcka och hindra spridning av coronavirus i vård och omsorg.

Utöver att du ska testa dig om du varit i ett land utanför Norden finns ytterligare rekommendationer beroende på vilket land du varit i. Tänk på att rekommendationerna uppdateras löpande beroende på hur smittspridningen ser ut. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller just nu.