Stoppa sepsis rädda liv

Sepsis uppmärksammas vid sjukhusen

På den internationella sepsisdagen, 13 september, finns sepsiskoordinator och KTC-representanter i entréerna på sjukhusen i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Välkommen med frågor eller förslag på hur vården kan förbättras för sepsispatienter.

Arbetet med att förbättra sepsisvården i Region Gävleborg pågår bland annat genom införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis. Vårdförloppet avser vuxna patienter på en akutmottagning med infektionsmisstanke och tydligt avvikande vitalparametrar. Vårdförloppets fokus är sepsislarm, korrekt diagnos och uppföljning.

Ökad kunskap behövs

Internationella sepsisdagen uppmärksammas på sjukhusen med syftet att sprida kunskap om sjukdomen. Sepsiskoordinator och KTC-representanter finns vid entréerna på Bollnäs, Hudiksvalls och Gävle sjukhus den 13 september mellan kl 11-14.

– Kännedomen om sepsis är fortfarande låg hos många. Tidig igenkänning och behandling minskar dödligheten. Det gör att kunskap och kännedom om sjukdomen är jätteviktig. Både för vårdgivare och allmänhet, säger Jenny Eriksson, sepsiskoordinator.

Uppdaterad sepsisrutin

Region Gävleborgs sepsisrutin håller på att uppdateras för att bland annat anpassas till vårdförloppet. Den beräknas bli klar under hösten.

– Därefter kommer rutinen implementeras. Sen gör vi en utvärdering så att vi kan fortsätta förbättra vården för dessa patienter, säger Jenny Eriksson.

Kontakt

Kontakta sepsiskoordinator Jenny Eriksson, jenny.k.eriksson@reiongavleborg.se om du har frågor och förslag.