Särskilda covidtransporter upphör

Den 16 april upphör särskilda transporter för sjukresenärer med covid-19-infektion.

Efter den 16 april går det inte längre att beställa särskilda covidtransporter med taxi via X-trafiks beställningscentral.

Ändringen beror på att covid-19 sedan den 1 april inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

Vid en covid-19 infektion ska sjukresenärer resa ensamma och använda munskydd i taxin. Förarna rekommenderas också att använda munskydd vid dessa resor.