Så förebygger vi smittspridning

Just nu sprids covid-19, influensa, calici och RS-virus. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi följer rekommendationer om handhygien och source control. Det är också bra att hålla nere antalet besökare och medföljare.

Påminn patienter om att besöksrestriktioner fortfarande gäller i vården.

Detta ska besökare vid hälsocentraler, mottagningar samt sjukhus tänka på:

  • Vara symtomfri.
  • Hålla god handhygien.
  • Bära munskydd under besöket.
  • Hålla avstånd till andra.
  • Vara max två besökare per besökstillfälle.
  • Max ha en medföljande person. Patienten ska om möjligt besöka mottagningen ensam.

Att tänka på som medarbetare i vården:

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Håll avstånd till varandra på arbetsplatsen.
  • Munskydd (Source control) i alla nära kontakter inom 2 meter.
  • Vid misstanke om eller bekräftad calicipatient: tvätta alltid händerna med tvål och vatten utöver handdesinfektion. Personal som arbetar med dessa patienter bör inte hantera mat eller vistas i patientkök.

Rutiner kopplade till de virus som nu sprids

Basala hygienrutiner

Covid-19 Vårdhygieniska rekommendationer - hälso- och sjukvård Region Gävleborg samt Folktandvården Gävleborg AB – Platina id 09-515686 (pdf)

Norovirus

Influensa - vårdhygienisk rutin - hälso- och sjukvård Region Gävleborg (Platina id 09-603592 pdf)

RSV (Respiratory syncytial virus) och övriga luftvägsvirus – vårdhygieniska aspekter (pdf - Platina id 09-617676)