Regiondag palliativ vård och inspirationsdag kring barn som närstående

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro anordnar en regiondag i palliativ vård 9 oktober i Västerås och en inspirationsdag kring barn som närstående i Gävle 19 november.

Regiondag i palliativ vård

Onsdag 9 oktober 9.15-16.00, Culturen Västerås

Dagen riktar sig till all hälso-och sjukvårdspersonal som möter patienter med palliativa vårdbehov oavsett ålder, diagnos eller vårdplats. Agenda och anmälan kommer läggas upp på RCC:s hemsida i augusti. Antalet platser är begränsat.

Anmälan och program

Årets föreläsare:

  • Johan Sundelöf - Allmän palliativ vård- så kan vi göra stor skillnad.
  • Lars Björklund - Hur ska vi orka? Hur vi hanterar vår egen utsatthet utan att svika vårt uppdrag.
  • Mattias Elmlund - Avslutande av behandling, palliativ sedering och eutanasi.

Regiondag palliativ vård - mer information och program (pdf) 

Anmäl dig senast den 12 september 

Inspirationsdag kring barn som närstående

Tisdag 19 november 9.30-15.30, Brömssalen, Gävle sjukhus

Inspirationsdagen vänder sig till vårdpersonal som möter barn som närstående till cancerdrabbade, barn som vuxna, inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Dagen kommer bland annat innehålla en föreläsning av Leul Mekonen om multikulturellt perspektiv på barn som närstående. Även praktiska tips i vardagen, diskussioner och möjlighet till erfarenhetsutbyte över regiongränserna kommer finnas. Agenda och anmälan kommer läggas upp på RCC:s hemsida i september. Antalet platser är begränsat.

 

Inspirationsdag barn som närstående - mer information och anmälan (pdf) Anmälan öppnar i september 2019