Region Gävleborg deltar i europeisk cancerpreventiv kampanj

Region Gävleborg är en av ett 50-tal organisationer som deltar i den europeiska kampanjen PrEvCan som startat under hösten. Kampanjen fokuserar på cancerprevention med utgångspunkt att cirka 50 procent av alla cancerfall i Europa skulle kunna förebyggas.

– Det känns viktigt att Region Gävleborg deltar i det internationella arbetet för cancerprevention (att förebygga cancer), säger Region Gävleborgs cancersamordnare Per Fessé och Kristina Granevåg.

Kampanjen är baserad på den Europeiska kodexen mot cancer. Kodexen är ett initiativ av Europeiska kommissionen och vänder sig till den breda allmänheten med rekommendationer och information om vilka åtgärder en kan ta för att minska risken att en själv eller ens familj drabbas av cancer. PrEvCan kommer att fokusera på en rekommendation per månad. Nu i november ligger fokus på passiv rökning.

Under kampanjen kommer vi i Region Gävleborg att fokusera på riktad information till hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, befolkning och medarbetare inom organisationen. Syftet är att göra kodexen mot cancer välkänd och förtydliga var stöd och hjälp finns att få.

PrEvCan sker på initiativ av och under ledning av the European Oncology Nursing Society (EONS) och genomförs i samarbete med the European Society for Medical Oncology (ESMO). Det är första gången sjuksköterskor, läkare och patienter gör gemensam sak i en så stor kampanj. Flera universitet, sjukhus och ideella föreningar deltar från 22 länder. Från Sverige deltar bland annat Regionala cancercentrum (RCC), den nationella arbetsgruppen för cancerprevention, föreningen Sjuksköterskor i cancervård samt flera regioner.

Mer information

Cancer Prevention Across Europe campaign (PrEvCan)

Europeiska kodexen mot cancer