Rätt hantering av antigentest för covid-19

I och med den ökade användningen av antigentester behöver hanteringen av provtagningsrutinerna i verksamheterna säkerställas.

  • Inom varje verksamhetsområde ska det finnas en utsedd medicinskt ansvarig läkare som ansvarar för antigentesterna.
  • Alla positiva provsvar ska anmälas till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten via SmiNet.
  • Alla provsvar (positiva, negativa och ej bedömbara) ska registreras i journalen.

Allt detta är viktigt för att säkerställa att patienter med positiva provsvar inte missas.

Så utför du antigentest på rätt sätt 

Provtagningen behöver göras på rätt sätt för resultatet ska bli pålitligt.

  • Det är viktigt att följa provtagningsanvisningen för testmaterialet som används, både när det gäller metoden och hur mycket natriumklorid som används.
  • Filmen visar hur pinnen hanteras vid korrekt provtagning i svalg och nasopharynx.

Dokument

Användning av antigentest för SARS-CoV-2 inom vård och omsorg - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg samt Folktandvården Gävleborg AB – Platina id 09-558164 (pdf)

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test, Roche – Patientnära- Klinisk Mikrobiologi – Platina id  09-575492 (pdf)