Pilotstudie om barnfamiljers vardagsekonomi

Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med Region Gävleborg startat en pilotstudie för att testa en ny samarbetsmodell mellan den kommunala budget- och skuldrådgivningen och barnavårdscentraler i Sandvikens kommun.

Syftet med pilotstudien är att genom barnhälsovården identifiera barnfamiljer som har eller riskerar att få ekonomiska svårigheter och aktivt sätta dem i kontakt med den kostnadsfria kommunala budget- och skuldrådgivningen hos Konsument Gästrikland.

– Vi kommer ofta in alldeles för sent. Vi vill gärna jobba mer förebyggande. Vi vill att det ska kännas naturligt för folk att söka sig till oss när de inser att det blivit svårare att få ekonomin att gå ihop i samband med att man fått barn. Vi kan hjälpa till med alltifrån vardagstips för att spara på utgifter, att göra en månadsbudget eller ansöka om skuldsanering, säger Emir Kolic, budget- och skuldrådgivare hos Konsument Gästrikland.

Pilotstudien, som fått namnet Healthier Wealthier Families, inkluderar familjer med barn i åldrarna 0-5 år, budget- och skuldrådgivare samt sjuksköterskor på barnavårdscentraler (BVC) i Sandvikens kommun.

– Andelen barn som lever i fattigdom i Sverige har dubblerats sedan 2000 och uppgår nu till 17 procent. Att leva i fattigdom påverkar barns framtida hälsa och utveckling samt deras chanser för utbildning och sysselsättning. Därför måste vi pröva att använda befintliga verksamheter på nya sätt och erbjuda barnfamiljerna stöd tidigt, innan problemen med ekonomin blivit för stora, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.

Minska antalet barn som lever i fattigdom

Sandvikens kommun är på plats 250 bland Sveriges 290 kommuner när det gäller barnfattigdom enligt en rapport från Rädda barnen.

– Vi träffar föräldrar väldigt mycket den första tiden och man bygger en relation. Jag tror att BVC kan vara rätt ställe att ta upp frågor om ekonomi, om man gör det på ett lyhört sätt, säger Maria Elg, distriktssköterska vid hälsocentralen Sandviken Norra.

Studien pågår under hela 2021 på BVC-mottagningar i Sandvikens kommun. Tanken är att testa modellen i större skala om det skulle visa sig fungera väl i pilotförsöket.