Personcentrerat vårdförlopp ska förebygga psykisk ohälsa

Region Gävleborg och länets kommuner har tagit fram ett sammanhållet vårdförlopp för suicidprevention. I september lanseras också ett stödpaket för att personal inom förskola och skola lättare ska kunna förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.

Gävleborg ligger högt i statistiken för psykisk ohälsa och suicid. Inom både skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård genomförs därför flera insatser för att förbättra förutsättningarna för att kunna förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och ge stöd, rätt vård och behandling.

– Genom samverkan får vi en kedja som sitter ihop och minskar risken att människor faller mellan stolarna. I många fall av suicid har individen inte varit i kontakt med hälso- och sjukvården innan och det visar på hur viktigt det är att alla delar av samhället arbetar med förebyggande arbete och tidig upptäckt. Vi har ett gemensamt ansvar för att människor mår bra i Gävleborg, säger Jennie Palmberg, strateg Folkhälsa och hållbarhet, Region Gävleborg.

Sammanhållet vårdförlopp tydliggör roller och ansvar

Region Gävleborg har tillsammans med länets kommuner tagit fram ett sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp med bred ingång för suicidprevention. Vårdförloppet tydliggör ansvar och roller och stärker samverkan mellan aktörer i Gävleborg för att tidigare upptäcka psykisk ohälsa och minska antalet suicid.

– När vi gemensamt lägger pusslet och ser vem som ansvarar för vilken pusselbit kan vi också se var det saknas delar och människor riskerar att falla igenom. Målet är att vi har en kedja som hänger ihop i alla delar och att alla aktörer vet vem som är före och vem som är efter i kedjan, säger Jennie Palmberg.

Stödpaket för personal inom förskola och skola

Under september lanseras ett stödpaket med samlat material för att personal inom förskola och skola lättare ska kunna förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Arbetet har gjorts utifrån att undersökningar i länet visar att många lärare är osäkra på hur de kan arbeta med dessa frågor på sina ordinarie lektioner.

– Förebyggande arbetet hos alla, men särskilt hos barn och unga, i förskola och skola samt på fritiden är viktigt för att förhindra dåligt mående, minska stigmatisering och förklara för barn och unga att känslor är en viktig del av livet och någonting helt normalt, säger Jessica Engholm Tiderman, skolkurator Hofors kommun, som har arbetat med stödpaketet.

Under hösten ska även ett stödmaterial för efterlevande vid suicid tas fram i samverkan med anhörigföreningar, sjukhuskyrkan och hälso- och sjukvården.

Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa

Att öka kunskapen om psykisk hälsa och suicidprevention är viktigt och därför har flera instruktörer utbildats i Första hjälpen till psykisk hälsa. I alla länets kommuner finns nu instruktörer som i sin tur utbildar sina kollegor i hur man upptäcker att en människa mår psykiskt dåligt, hur man bemöter dem och var man kan söka vidare hjälp om det behövs.

Från och med hösten erbjuds också Psyk e-bas (suicid), en utbildning för länets hälsocentraler som handlar om psykisk ohälsa, riskgrupper och tidig upptäckt.

Mer information

För att alla som arbetar med människor inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård lättare ska kunna få stöd och hjälp har sidor på Region Gävleborgs webbplats arbetats fram där man lätt ska kunna se vem som gör vad i vilken situation, var stöd och hjälp finns, samt vilka verktyg och kontaktvägar som finns tillgängliga.

Suicidprevention Gävleborg