Ökad smittspridning av covid-19 inom vården – uppdaterade rekommendationer från 20 oktober

Covid-19 ökar hos patienter som vårdas på länets tre sjukhus i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall. Med anledning av nuvarande smittläge beslutas om uppdaterade rekommendationer i Region Gävleborg. Beslutet gäller från och med fredag 20 oktober 2023 och utvärderas kontinuerligt.

Uppdaterade rekommendationer från och med fredag 20 oktober

 • Besöksrestriktioner införs på alla enheter och på alla sjukhus i länet. En besökare per patient.
 • Inskrivningsscreening med antigentest ska utföras på akutmottagningarna på alla patienter som ska läggas in på vårdavdelning.
 • Om patient är negativ vid inskrivning kan hen ändå vara positiv efter ett tag, var därför uppmärksam på om hen får feber eller andra luftvägssymtom.
 • När en patient med covid-19 skrivs ut till kommunal vård ska munskydd användas på patient vid sjuktransport. Informera även hemtjänst/boende.
 • PCR-test tas vid klinisk differentialdiagnostik oavsett vårdform.
 • Munskydd som source control ska användas av all personal vid patientkontakt för att skydda omgivningen från droppar och stänk ifrån luftvägarna hos den som bär munskyddet.
 • Source control ska utökas till användning av både munskydd och visir om det finns misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 bland personal, patient eller brukare på avdelningen/enheten.
 • Riktad screening görs vid utbrott efter uppmaning från vårdhygien eller smittskydd.

Personalprovtagning

Personal provtas eller screenas inte regelmässigt, utan stannar som grundregel hemma vid feber och symtom som kan vara covid-19 eller annan akut infektion. 

Logistik och försörjning - uppdatering

 • Se till att antigentester fylls upp på akutmottagningar samt avdelningar där förbrukningen brukar vara hög.
 • Alla patienttransporter sker nu med munskydd och visir.
 • Extrabeställningar görs som vanligt via LOS-funktionsbrevlådan: 
  LOS-materialforsorjning@regiongavleborg.se

Dokument och rutiner

Observera! Rutiner och dokument som är kopplade till ovanstående rekommendationer kommer att uppdateras.