Nytt läkemedel för smärtlindring i ambulans- och akutvården

Från 1 april börjar ambulansverksamheten i Region Gävleborg och akutmottagningarna i Gävle och Hudiksvall använda metoxifluran. Alla som deltar i patientarbete bör läsa på om läkemedlet.

Eftersom patienter som vårdats av ambulans eller på akutmottagningarna kan få fortsatt vård på alla olika mottagningar och avdelningar i hela regionen så är det viktigt att alla som deltar i patientarbete känner till och läser på om metoxifluran. Precis som med alla läkemedel så finns det vissa risker, däribland möjlig njurpåverkan.

Metoxifluran används för att smärtlindra måttliga till svåra akuta smärtor och är en gas som inhaleras med hjälp av en inhalator. Den stora fördelen med det här läkemedlet är att patienten själv styr sin egen smärtlindring genom att inhalera mer eller mindre gas.

Penthrox administrationsguide (pdf) 

Penthrox checklista (pdf)