Nya rekommendationer om provtagning för covid-19 från 22 november

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning för alla i förskoleklass eller äldre som får symtom på covid-19. Det gäller även vaccinerade. Rekommendationen är nationell och gäller i Gävleborg.

Provtagning rekommenderas från och med 22 november för:

  • Personer med symtom på covid-19 hos från förskoleklass och äldre, oavsett vaccinationsstatus.
  • Personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja.
  • Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom.

Personer som har genomgått covid-19 det senaste halvåret behöver generellt inte testa sig vid symtom eller vid smittspårning.

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Från och med den 22 november finns informationen på 1177.se.