Nya priser för intyg och hälsokontroll

Från och med den 1 maj ändras timtaxan för intyg och hälsokontroller. Detta enligt en rekommendation från samverkansnämnden till Uppsala-Örebroregionerna dit Gävleborg tillhör.

Nya priser:

  • Kort intyg inklusive moms 470 kronor.
  • Normalt intyg inklusive moms 940 kronor.
  • Långt/omfattande intyg inklusive moms 1410 kronor.

Senaste prisändringen av intyg och hälsokontroller gjordes 2004.

Läs mer om patientavgifter