Nya priogrupper välkomnas till vaccination i Gävleborg

Tidbokningen för vaccination mot covid-19 öppnas onsdag 13 januari på 1177.se. De första prioriterade grupperna som välkomnas att vaccinera sig är personer med hemtjänst eller hemsjukvård och personer som de bor med, samt personal inom kommunal vård och äldreomsorg.

Sedan 27 december pågår vaccinationerna av personer i länets särskilda boenden för äldre. Från och med onsdag 13 januari 13.00 välkomnas följande prioriterade grupper att boka vaccinationstid:

  • Personer som har hemtjänst och hemsjukvård.
  • Personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Personer som har vårdnära arbetsuppgifter i kommunal vård och äldreomsorg.

Vaccinationstid bokas via webbplatsen 1177.se. Många känner igen den digitala plattformen från provtagningarna för corona, där e-tjänsten för tidbokning använts nästan 100 000 gånger.

Den som inte har bank-id kan precis som tidigare ringa 026-15 03 00 för support. Personer som inte kan ta sig till vaccinationsplatsen på egen hand, och inte heller kan få hjälp på annat sätt, erbjuds avgiftsfri transport till vaccination.

Vaccinmängden styr bokningsbara tider

Vaccinationerna utförs till en början på ett 20-tal vaccinationsplatser i länet, utspridda över samtliga kommuner, i ett samarbete mellan Region Gävleborg, kommunerna och privata vårdgivare.

Antalet bokningsbara tider och vaccinationsplatser styrs av tillgången på vaccin. I nuläget får regionen cirka 3 000 doser i veckan. Hälften av det levererade vaccinet har hittills sparats för dos 2, men Folkhälsomyndigheten har nyligen ändrat sin rekommendation. Vaccinleveranserna betraktas som säkra och därför behöver inget sparas. Även Region Gävleborg kommer att ställa om utdelningen enligt den nya rekommendationen.

– Vi är angelägna att så många som möjligt ska vaccinera sig. Allt eftersom vi får in vaccin blir nya tider bokningsbara. Vi har hittills behövt ha koll på att doserna räcker till de prioriterade grupperna först, och att de som fått sin första dos också får sin andra dos i rätt tid, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare i Region Gävleborg.

Tätt samarbete med kommuner och privata vårdgivare

Vaccinationerna har förberetts i arbetsgrupper där Region Gävleborg, kommunerna och privata vårdgivare samverkar. Inger Myrsten, biträdande förvaltningschef inom social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvall ser fram emot utökade vaccinationer.

– Vi är redan på god väg att bli klar med första vaccindosen för personer som bor på äldreboenden. Det har gjorts ett fantastiskt jobb av sjuksköterskor, distriktssköterskor och skolsköterskor. Nu ser vi fram emot att vaccinationen av personer som har hemtjänstinsatser eller hemsjukvård kommer i gång. Dessvärre måste vi invänta annat vaccin för att kunna vaccinera i hemmen.

– Även personalvaccinationen är i gång i större skala, och det känns tryggt. Vaccinet är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna se ett slut på pandemin även om det inte innebär att vi kan andas ut än på ett bra tag. Vi måste fortsätta att följa rekommendationerna, avslutar Inger Myrsten.

Falck Hälsopartner i Sandviken samarbetar med regionen och kommunen och öppnar upp sina lokaler för Sandvikens befolkning i syfte att bekämpa covid-19.

– Det här har vi alla väntat på. Planeringen är i full gång och förväntningarna höga. Logistiken är ett pussel men eftersom det inte är i alltför stor skala första veckorna kan vi nog få till ett bra flöde. Enda farhågan vi har är att personer som inte tillhör priogrupperna kommer att försöka boka tid, men vi hoppas att alla väntar på sin tur, säger Balazs Rethy, verksamhetschef.

Mer information om vaccinationerna i Gävleborg på 1177.se