Nya grupper välkomnas till vaccination - fas 4 börjar med de äldsta

6 maj välkomnas alla i riskgrupp 18 år och äldre samt övriga invånare från 55 år och uppåt att boka tid för vaccination mot covid-19. Personer i de tidigare prioriterade grupperna kan också fortsätta att boka tid.

Vaccinationsbokningen är nu öppen även för personer 18–39 år i riskgrupp, samt 55–59 år i övrig befolkning. Det innebär att samtliga invånare i riskgrupp kan boka vaccination, och att fas 4 har inletts med den äldsta åldersgruppen.

Vilka riskgrupper det gäller går att läsa på 1177.se/Gavleborg. Det krävs inget läkarintyg för att boka. Region Gävleborg ber invånare att respektera prioritetsordningen och inte boka tid om man inte tillhör någon av de grupper som vaccineras nu. Vaccintillgången är begränsad och de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vaccineras först.

Region Gävleborg före det nationella målet

Region Gävleborg ligger bra till nationellt när det gäller andel vaccinerade och fas 4 inleds tidigare än planerat. Ett nationellt mål är att minst 80 procent av alla över 65 år ska ha fått en dos till 16 maj, och där ligger Gävleborg på cirka 93 procent för närvarande.

– Nu är beslutet om fas 4 fattat, som innebär att alla länsbor kommer att få tillgång till det skydd och den trygghet som vaccinet ger, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

– När massvaccinationen nu rullas ut i åldersordning över länet till alla, kommer trycket att vara stort på Region Gävleborg. Det är prioriterat för organisationen att även fortsättningsvis klara av att hålla hög tillgänglighet och rättvis tillgång för medborgarna.

Påfyllnad av tider måndagar 12.00

Den nya gruppen 55–59 år som kan boka vaccination består av cirka 16 000 länsbor som förväntas vilja vaccinera sig. En del av dessa är redan vaccinerade utifrån andra villkor; som riskgrupp, vårdpersonal eller närstående till personer med hemtjänst till exempel.

Om tiderna tar slut är det bra att känna till att det läggs ut nya tider på måndagar klockan 12.00.

Just nu vaccineras:

  • Personer 55 år och äldre (födda fram till 31 december 1966)
  • Personer 18-54 år i riskgrupp
  • Gravida från vecka 12+0 i riskgrupp
  • Personer som har hemtjänst eller hemsjukvård och personer över 18 år som de bor med
  • Personer i dialysbehandling och personer över 18 år som de bor med
  • Personer som genomgått eller ska genomgå benmärgs- eller organtransplantation och personer över 18 år som de bor med
  • Personer över 18 år med insats genom LSS eller personlig assistans
  • Viss personal i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg
  • Dos 2 för vårdpersonal under 65 (födda 1957 och senare) som fick Astra i dos 1.

Så bokar du vaccination

Om du tillhör någon av de ovanstående grupperna kan du boka vaccinationstid via webbplatsen 1177.se/Gavleborg. Du kan logga in med hjälp av mobilt bank-id, bank-id på din dator, Telias e-legitimation eller Freja e-id plus.

Om du saknar bank-id eller e-legitimation kan du ringa 026-15 03 00. Observera att telefontjänsten behöver vara tillgänglig för personer som inte har möjlighet att boka digitalt. Du som har bank-id ska boka din vaccinationstid via webbplatsen 1177.se.