Nya foldrar om vård på flera språk

Nu finns foldrar om var man söker vård och om vilken vård flyktingar och asylsökande har rätt till i Gävleborg.

I foldrarna används ett enkelt skriftspråk samt bildspråk. De finns för utskrift på engelska, ukrainska och ryska. Inom kort kommer de även att finnas på arabiska, dari, sorani, tigrinja, ahmariska, somali, kurmanji och spanska. 

Använd gärna foldrarna när du kommer i kontakt med flyktingar eller asylsökande.

Sedan tidigare finns också informationsblad om hälsoundersökningar för nyanlända. De finns nu även på ukrainska och ryska, totalt 15 språk.

Informationsmaterial och trycksaker - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

På sidan hittar du också en länk till Folktandvårdens foldrar om tandvård på ukrainska, ryska och engelska.