Ny studie ska få fler att cykla till skola och jobb

I dagsläget sker 10 procent av resandet i länet med cykel. Nära 50 procent av resorna mellan hem och arbetsplats/skola skulle däremot kunna ske med cykel på 15 minuter. Det visar den potentialstudie för ökad cykling i Gävleborg som Region Gävleborg tagit fram i samarbete med analysföretaget WSP.

Målsättningen med studien är att visa på potentialen för ökad cykling i Gävleborgs län. Bland annat ska den kunna fungera som underlag för länets kommuner i deras arbete med cykling och utbyggnad av infrastruktur.  

Av studien framgår även att:

  • 66 procent av alla skolelever har 15 minuters cykelväg till skolan
  • 67 procent av alla gävleborgare kan cykla med el-cykel till sin arbetsplats på 30 minuter, i Gävle är siffran 76 procent.
  • I Ljusdals kommun kan 26 procent gå till sin arbetsplats/skola på 15 minuter
  • I Hofors kommun kan 56 procent cykla till sin arbetsplats/skola på 15 minuter

Resultatet är beräknat på den snabbaste resvägen vilket innebär att exempelvis vägar som inte är särskilt cykelvänliga inkluderas. Statistik från Statistiska Centralbyrån innehållande bostadsplats och arbetsplats/skola/utbildning var också viktig för studien.

Cykling bra för folkhälsan

Ökad och säker cykling bidrar till bättre folkhälsa, bättre miljö och social hållbarhet. Detta är några av anledningarna till att Region Gävleborg arbetar för att öka cyklingen i länet.
- Att förbättra förutsättningarna för cykling och att uppmuntra cykling är centralt både för den gröna omställningen och för att skapa en mer jämlik infrastruktur, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande i Hållbarhetsnämnden.

Region Gävleborg har på uppdrag av regeringen tagit fram länsplan för regional transportinfrastruktur. Den redogör bland annat för satsningar på nya regionala cykelbanor som ska göra det enklare att cykla till och från tätorter. Dessutom pågår satsningar för att få flera gävleborgare att börja cykla, till exempel genom riktade kampanjer i samband med nya cykelbanor samt Vintercyklisten. Det finns även samarbete med länets kommuner samt det nya regionala cykelforumet Cykla mera Gävleborg.