Ny strateg inom Barnrätt och Våld i nära relationer

Madelene Rahm Back har nyss tillträtt sin tjänst som strateg hos Region Gävleborg. En del av Madelenes uppdrag är att vara ett kunskapsstöd till hälso-och sjukvården; du är välkommen att kontakta henne om du behöver stöd i ditt arbete.

– Jag ser fram emot att jobba med att stärka förutsättningarna för ett mer integrerat arbete med Barnrätt och Våld i nära relation inom vården” säger Madelene Rahm Back.

Madelenes uppdrag är att vara ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvårdens verksamheter, både inom området Barnrätt och inom området Våld i nära relationer. Arbetet innebär exempelvis samordning, metodutveckling, utbildning, process- och ledningsstöd. Ta gärna kontakt med Madelene om du eller din verksamhet har frågor eller önskar stöd. Du hittar också mer information om både Barnrätt och Våld i nära relationer på Samverkanswebben.

– Det känns roligt att samverka med olika verksamheter och hjälpa till att utveckla arbetet i dessa frågor. Att jobba för barnens rättigheter och våldsdrabbade är inte bara lagstadgat utan också viktigt för både individ och samhälle, säger Madelene.

Kontakt och mer information

Barns rätt i vården

På Samverkanswebben finns samlad information, stöd och material om barns rättigheter, med fokus på barns rätt i vården. Läs mer här: Barns rätt i vården

Våld i nära relationer

På Samverkanswebben finns också information och stödmaterial till arbetet med att förebygga och uppmärksamma våld i nära relationer. Läs mer här: Våld i nära relationer