Ny rutin om vård vid postcovid

Som stöd i arbetet med att vårda patienter med kvarstående eller sena symtom efter covid-19, postcovid, finns en ny rutin framtagen. Rutinen är utformad i linje med nationellt kunskapsstöd.

Rutinen "Postcovid – handläggning av patienter med kvarvarande symtom" beskriver utredningsprocessen, som har basen i primärvården, samt bedömningsgrunder för remiss till lämplig specialistkompetens.
 
– Kunskapen om postcovid har med tiden ökat och vi har också upprättat en utredningsgrupp, så kallad Multidisciplinär konferens – MDK postcovid, som kan stödja ansvarig läkare vid patientfall med svårare symtombild när grundläggande utredning och rehabilitering inte varit tillräcklig, säger Anders Rhodin, verksamhetschef paramedicin.

Rutiner

Postcovid - handläggning av patienter med kvarvarande symtom 

Postcovid MDK - beskrivning av multidisciplinär konferens vid långvariga symtom 

Mer information

Läs mer på Postcovid – långvariga symtom efter covid-19