Ny rutin och affisch från Vårdhygien för personlig skyddsutrustning

Rutinen ”Covid-19 vårdhygieniska rekommendationer” har uppdaterats. Bland annat ska engångs plastförkläden användas istället för långärmad skyddsrock. Se de nya rutinerna tydligt i affischen om personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad covid-19.

Den långärmade skyddsrocken eller långärmad engångsförkläde är utbytt mot engångsplastförkläden vid vård av covid-19 patienter.

– Det viktiga är att ha förklädena när du vårdar patienter och kan förorena arbetsdräkten. Till exempel vid risk för stänk av kroppsvätskor och hantering av smutsigt material. Det är också viktigt att byta förkläde vid varje patientkontakt, säger Anita Johansson, hygiensjuksköterska.

Anita vill också påminna om att bara använd handskar när man är i kontakt med kroppsvätskor samt vid stickande/skärande moment.

– Vi kan se en överanvändning av handskar i verksamheten. Risken är att man sprider smuts och därför är det bättre att tvätta händerna ofta och noga mellan varje moment, förklarar Anita Johansson.

Den nya rutinen finns på Vårdhygiens sida och i Platina.

Se till att du alltid använder den senaste versionen av rutinen.

Rekommendationerna beskriver skyddsrutiner som syftar till att förhindra smittspridning mellan personal och patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19. Rutinen omfattar hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg i Region Gävleborg.